Osoby, które chcą pracować na własny rachunek w branży budowlanej, powinny posiadać odpowiednie doświadczenie w tych dziedzinach. Nie bez powodu w wielu branżach dyplom mistrza rzemieślniczego jest obowiązkowy dla wykonawców robót budowlanych. Nawet posiadając dobre i wszechstronne wykształcenie ekonomiczne lub dyplom inżyniera budownictwa lądowego, firmę w tym sektorze można założyć tylko wtedy, gdy ma się w nim odpowiednie doświadczenie. Najlepiej jest poświęcić rok na zebranie doświadczenia w różnych firmach z branży. Na podstawie tego doświadczenia można znacznie lepiej skalkulować wymagania stawiane własnej firmie budowlanej i założyć ją w oparciu o solidne podstawy doświadczenia.

Zakładanie firmy budowlanej bez świadectwa mistrza rzemieślniczego

Kodeks rzemieślniczy dokładnie reguluje, w jakich zawodach i profilach zawodowych można prowadzić własną działalność gospodarczą nawet bez świadectwa mistrzowskiego. Można na przykład założyć własną firmę w niektórych zawodach zbliżonych do rzemiosła, na przykład w zakresie osuszania konstrukcji, jako betoniarz, posadzkarz, bez dalszych wyjaśnień, ponieważ nie ma tu obowiązku uzyskania świadectwa mistrza rzemieślniczego. W wielu innych dziedzinach sytuacja wygląda inaczej. Betoniarz, kafelkarz, wylewkarz, monter rusztowań, murarz, cieśla czy dekarz: wszystkie te zawody wymagają mistrza rzemiosła, który będzie mógł założyć firmę w tej branży. Czynności remontowe również częściowo podlegają wymogom dotyczącym mistrzów-rzemieślników. Można jednak obejść te przepisy, np. pełniąc jedynie funkcję dyrektora zarządzającego i zatrudniając kierownika ds. technicznych z odpowiednim tytułem mistrza rzemiosła w zakresie obowiązków rzemieślnika. W ten sposób można zostać wykonawcą budowlanym bez konieczności posiadania tytułu mistrza rzemiosła. Najlepiej skonsultować się z właściwą miejscową izbą handlową w celu wyjaśnienia wymogów prawnych dotyczących danego pomysłu na biznes.

Jak zostać przedsiębiorcą?

Po pierwsze, potrzebna jest przede wszystkim jedna rzecz: odwaga. Czy masz odwagę, aby coś zrealizować i wziąć swój los we własne ręce? Jeśli jesteś jedną z tych osób, które mają pomysł, chcą zmian i urozmaicenia – czytaj dalej. Bo wtedy jest się gotowym do rozpoczęcia własnej działalności, do zrobienia czegoś własnego, do samozatrudnienia. Krok w kierunku samozatrudnienia jest dość duży i z pewnością wiąże się z wieloma zagrożeniami. Ponadto jest wiele osób, które będą Ci przerywać i uważać, że wiedzą lepiej – tak to zwykle bywa. W tym artykule chcę się jednak skupić na zaletach samozatrudnienia. W końcu pesymizm nie zawsze jest wskazany i zawsze znajdą się przeciwnicy. Jeśli jednak masz marzenie, które chcesz zrealizować, powinieneś się go trzymać – niezależnie od tego, co ciocia Erna powie Ci na najbliższym przyjęciu rodzinnym. W końcu żyje się tylko raz – i tu dochodzimy do ważnego powodu, dla którego zdecydowanie powinieneś wybrać drogę samozatrudnienia. Oczywiście powinny być spełnione warunki opisane powyżej. Przedstawiłem po prostu kilka powodów, które, mam nadzieję, zmotywują Cię do działania.

Firma budowlana Łódź – biznesplan

Streszczenie: ta część biznesplanu będzie służyć jako jego wprowadzenie. Powinno być krótkie i przekonujące.

Przegląd firmy: następnie należy przedstawić ogólny zarys firmy, od tego, czym się zajmuje, po to, kim są jej założyciele.

Analiza rynku: w tym miejscu należy przeprowadzić badania rynku. Należy uwzględnić twarde dane dotyczące aktualnego stanu branży, rynku docelowego i możliwości rozwoju. Można również przeprowadzić badania konkurencji, podkreślając jej mocne i słabe strony.

Struktura działalności: należy bardzo szczegółowo opisać strukturę firmy. Należy uwzględnić informacje o tym, kto jest właścicielem firmy i jak podzielone jest przywództwo, czy istnieją akcje i jak są one inwestowane wśród inwestorów, strukturę prawną, schemat organizacyjny oraz liczbę obecnych i przyszłych pracowników.

Produkty i usługi: w tym miejscu należy szczegółowo opisać produkty i usługi, które planuje się oferować. Należy uwzględnić rodzaje umów, z których planuje się korzystać, oraz podkreślić istniejącą współpracę z podwykonawcami lub dostawcami.

Marketing i sprzedaż: mówiąc o sprzedaży, w kolejnej części biznesplanu należy podać szczegóły dotyczące planów dotarcia do potencjalnych klientów. Należy uwzględnić propozycję wartości, szczegóły dotyczące sposobu pozyskiwania klientów, strategie promocyjne oraz techniki sprzedaży, które zamierzamy zastosować.

Plan finansowy i prognozy: ostatnia szczegółowa część biznesplanu zawiera takie informacje, jak rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych i bilans.